Discovering the Turkish Kaccar Mountains

Merhaba !!!

Little consideration for our trip to Turkey.

With its structure, diversity and virgin atmosphere, Kačkar surpassed all our imagination of a trip to the edge of a war zone in a country where the president is a jerk and maybe a history of snowboarding 300 years before BURTNE. The main valley consists of two parallel ridges with infinite possibilities in all directions.

 

Merhaba!!!

Malé ohlednutí za naší cestou do Turecka.

Svou strukturou, rozmanitostí a ještě panenskou atmosférou Kačkar naprosto předčil veškeré naše představy o výletu na okraj válečné zóny v zemi, kde prezident je magor a možná se psala historie snowboardingu 300 let před BURTNEM. Hlavní údolí tvoří dva paralelní hřebeny s nekonečnými možnostmi ve všech orientacích.

 

 

Žlaby s přijatelným sklonem plynule přecházejí v nekonečné pláně, kde si hlavně na prkně naplno užiješ radosti z rychlosti.

Troughs with acceptable gradients flow smoothly into endless plains, where you can enjoy the joy of speed at full speed.

 

               

 

 

It's great that even on a split way home you cross the entire valley for a couple of pricks. When we add limited access to alcohol and radio wake-up in non-Christian 6:00 (a Muslim alarm clock), we have a wonderful trip with lots of cultural experiences!

Inšalláh, looking forward to come back here again!

"PROTI VĚTRU-Against The Wind"

 

Skvělý je, že i na splitu cestou domů přejedeš celé údolí na pár píchnutí. Když připočtu omezený přístup k alkoholu a buzení obecním rozhlasem v nekřesťanských 6:00(pozn.autora muslimský budíček), vyšel nám úžasný výlet se spoustou i kulturních zážitků!

Inšálláh, rádi se sem ještě vrátíme!

"PROTI VĚTRU - Against The Wind"

6.11.2018 21:33

Autor: Lynn

Tagy: gara, gara collective, gara split boards

0 ks
Košík: 0 CZK
0 ks