Záruční podmínky a reklamace
 
Na veškeré zboží je záruka 24 měsíců. Reklamaci je možno uplatnit v našem internetovém obchodě na základě předložení záručního listu nebo dokladu o koupi. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Nárok na uplatnění záruky zaniká při porušení ochranných přelepek nebo pečetí, neodbornou instalací, obsluhou nebo zacházením, používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedeným v návodu k obsluze. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 
U oblečení slouží daňový doklad zároveň jako záruční list. Záruka je také neplatná, pokud na záručním listě bylo změněné, odstraněné nebo nečitelné výrobní číslo nebo název zboží. Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží nebo jeho zástupcem, resp. výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení. Reklamované zboží musí být zasláno řádně zabalené proti poškození při přepravě. Musí být přiložen originální doklad o koupi zboží v našem internetovém obchodě. Náklady spojené se zasláním reklamovaneho zbozi směrem od zákaznika nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je mu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na náklady našeho shopu. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní. V žádném případě nepřebírejte porušené zásilky! Všechny zásilky jsou uzavřeny bezpečnostní páskou, proto v případě porušení polepu zásilku ODMÍTNĚTE PŘEVZÍT!
 
Podmínky pro vrácení zboží
 
Kupující fyzická osoba které bylo zboží zasláno má dle zákona 367/2000 Sb. právo na odstoupení od smlouvy v době maximálně do 14 dnů od data prodeje. V případě, že vámi objednané zboží nevyhovuje vašim představám, máte pravo bez udání důvodu zboží vrátit. Zákazník musí informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky e-mailem nebo telefonicky. Zákazník musí odeslat zásilku doporučeně na adresu provozovatele (ne dobírkou) nejpozději do 14ti dnů od obdržení zásilky. Zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a znečištění a musí být zasláno zpet v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce. Musí být přiložen doklad o koupi. Po obdržení vráceného zboží, bude částka odpovídající prodejní ceně zboží snížená o náklady na přepravu zaslána na adresu kupujícího.
 
-ENTER-
 
0 ks
Košík: 0 CZK
0 ks